İş Yeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?

is-yeri-tehlike-sinifi-nasil-ogrenilir-vizyon-is-guvenligi25_08_2014_14_48_46.jpg

23 haneli SSK iş yeri sicil numarasının ilk hanesi olan mahiyet kodu dışarıda bırakılacak sonraki 6 hanenin sayıları 2'şerli olarak gruplandırılır ve arasına nokta konulur. Bu gruplama dan sonra iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek 1 (İş yeri Tehlike Sınıfları Listesi) 'den kontrol edip en sağdaki sütunda iş yerimize ait olan tehlike sınıfını bulabiliriz.

M.Cihad YILDIRIM