İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri Hesabı

Güncel mevzuatlar incelenerek oluşturulan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalışan sayına göre firmanızda geçirmesi gereken minimum süreleri aşağıdaki hesaplama formu ile hesaplayabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi
Uzmanlık Belgesi Sınıfı Tam Gün Çalışacak İGU Sayısı Aylık Çalışma Süresi Yıllık Çalışma
Tam gün çalışan İGU varsa dahi bu süre eklenir. 10 'dan az çalışanı olan yerler
Saat : Dakika Saat : Dakika
Az Tehlikeli İşler A, B, C 0 0 : 00 0
Tehlikeli İşler A, B 0 0 : 00 0
Çok Tehlikeli İşler A 0 0 : 00 0
İşyeri Hekimi Çalışma Süresi
Tam Gün Çalışacak İşyeri Hekimi Sayısı Aylık Çalışma Süresi Yıllık Çalışma
Tam gün çalışan işyeri hekimi varsa dahi bu süre eklenir. 10 'dan az çalışanı olan yerler
Saat : Dakika Saat : Dakika
Az Tehlikeli İşler 0 0 : 00 0
Tehlikeli İşler 0 0 : 00 0
Çok Tehlikeli İşler 0 0 : 00 0
Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi
Aylık Çalışma Süresi Yıllık Çalışma
Tam gün işyeri hekimi görevlendiren işyerlerinin DSP çalıştırma zorunluluğu yoktur. 10 'dan az çalışanı olan yerler
Saat : Dakika Saat : Dakika
Az Tehlikeli İşler 0 : 00 0
Tehlikeli İşler 0 : 00 0
Çok Tehlikeli İşler 0 : 00 0

(Mevcut mevzuatlar revize edildiğinde hesaplama formu revize edilecektir.) Son Güncellenme Tarihi : 24.12.2014