İşverenlerin eğitim verme yükümlülüğü

22/12/2017

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlerin çalışanlarına eğitim verme yükümlülüğü getirilmiştir. Anılan kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasında; “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, işekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.” h...


Alt İşveren (Taşeron-Alt Yüklenici) İSG Takip Sistemi Devreye Alındı

19/12/2017

Temelinde hangi düşünce yatarsa yatsın alt işverenin işçilerinin asıl işverenin işyerinde yürütülen iş nedeniyle maruz kaldıkları iş risklerine karşı korunmalarının, alt işvereninin yanında asıl işverenin de sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda asıl işverenin bünyesindeki alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği aksiyonlarını kontrol etmesi ve denetlemesi gerekmektedir. Bu kontrol ve denetim çeşitli kurumlarda çeşitli mekanizmalar yardımıyla yürütülmektedir. Bu mekanizmalara ilave olarak günümüz teknolojileri...


İş Kazalarında 6 Yılın Bilançosu 17 Bin 800 Kişi

19/12/2017

Türkiye'de hemen her gün yaşanan iş kazaları sebebiyle son altı yılda İstanbul'un Adalar nüfusundan fazla kişi hayatını kaybetti.


İş yeri güvenliği uzmanı ve hekimi olmayanlar 19 bin lira ceza ödeyecek

19/12/2017

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Çalışma Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile ilgili denetimlerde iş yerlerine uygulanacak cezalarda 2,5 kata varan artış yapıldığı duyuruldu. Zorunluluğu olan işletmelerde 'İş Güvenliği Uzmanı' ve 'İş yeri Hekimi Hizmeti' almayan işyerlerine uygulanacak en düşük ceza her birine ayrı ayrı olmak üzere 19 bin 533 TL olup devam etme durumunda ise her ay aynı miktarda uygulanacaktır.


İş Hijyeni Laboratuvarı

09/03/2015

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri belirlemek.


Bilgisayar Kullanımında Ergonomi

09/03/2015

İşi gereği sürekli oturmak zorunda olan, vaktini fazla hareket etmeksizin geçiren kişiler oturarak çalışmanın riskleri ile karşı karşıyadır. Bu nitelikteki bir yaşam şeklini benimseyenler ilerleyen zamanlarda ciddi rahatsızlıklara yakalanabilmektedir. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayarlarla ilgili en çok sorulan sorular bilgisayar kullanımının sağlığı etkileyip etkilemediğidir. İşyerlerinde özellikle birinci derecede bilgisayar kullanan mesleklerde bu sorular daha fazla ağırlık kazanmaktadır. İşyerl...


OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Fiyat Listesi

26/01/2015

İşyerinize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin fiyatlandırılmasının verilebilmesi için tehlike sınıfınız ve çalışan sayınız önem taşımaktadır. İşyerinize uygun fiyatın belirlenebilmesi için aşağıdaki teklif formunu doldurduğunuz taktir de en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.


İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirecek İşverenlerin Dikkatine

14/01/2015

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince işverenlerce görevlendirilmesi gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine ilişkin sözleşme bildirimleri, ilgili Yönetmeliklerde yer alan sözleşme örneklerine göre yapılmaktaydı. Bugün gelinen süreçte ve İSG Kanununun kapsamı dikkate alındığında, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşme bildirimlerine ilişkin iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce “İSG-KATİP” programı hazırlanmış ve 15....


Türk Hava Yolları (Turkish Airlines)

14/01/2015

Aralık 2014 tarihinden itibaren Türk Hava Yollarının Antalya Havalimanı İş Sağlığı ve Güvenliği işlerini yürütmek için firmamız görevlendirilmiştir.


Aydınonat İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

14/01/2015

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17 gereği ve 15.05.2013 tarihli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde işyeri hekimimiz değerli iş verenimiz Aydınonat çalışanlarına eğitim vermiştir.


Patlamalardan Korunmak için İşyeri Binalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

07/01/2015

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük - Madde:3)


İş Sağlığı ve Güvenliği

29/12/2014

İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Ancak, iki husus daha vardır ki bunları da göz ardı etmemek gerekir. Bunlardan biri üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmak diğeri ise işletme güvenliğini sağlamaktır.


İşyerinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

29/12/2014

Kazaların en yaygın sebeplerinden bazıları; çok kalabalık çalışma alanları, dağınık işyerleri, zemine dökülmüş malzemeler, çekilmiş kablolar ya da hasarlı zeminlerdir.


Güvenli Çalışmaya Karşı İpuçları

29/12/2014

- Yeterli eğitimi alana kadar hiç bir görevi yerine getirmeyin, - Eğer, çok fazla bilginin çok hızlı bir şekilde verildiğini hissediyorsanız, gözetmeninizden yavaşlamasını ve talimatları tekrarlamasını isteyin, - Sizden istenmediği sürece çalışma alanınızdan ayrılmayın. İşyerinizdeki diğer alanlarda, başınızın üzerinden sallanan elektrik hatları, kaygan zeminler ya da zehirli maddeler gibi sizin bilmediğiniz tehlikeler olabilir,


İş Sağlığı

29/12/2014

İş Sağlığı; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.


İş Güvenliği

29/12/2014

İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları kayıpları en aza indirmek amacı ile, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygulanması doğrultusundaki çalışmalar ise kısaca “iş güvenliği” terimi içinde toplanmaktadır.


İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri Hesabı

24/12/2014

Güncel mevzuatlar incelenerek oluşturulan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin çalışan sayına göre firmanızda geçirmesi gereken minimum süreleri aşağıdaki hesaplama formu ile hesaplayabilirsiniz.


Yeni Yılda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Almayı Unutmayın

15/12/2014

Henüz İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almayan işyeri sahiplerinin en kısa sürede bu hizmeti almaya başlamaları gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almayan işletmeler için yılbaşı milat olarak gösterildi. Hizmet almayan firmaları geçmişe yönelik cezalar bekliyor. İş sağlığı ve Güvenliği Hizmeti alma zorunluluğunun 01.01.2014 tarihinde başladığını göz önünde bulundurursak işletmelere 12 aylık idari para cezaları kesilmesi gündemde. Toplamda çok büyük bir idari ceza ile karşılaşmamak için işverenlerin İş Sağlığı ve ...


İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Temizlik Maddelerinin Kullanım Kuralları

29/06/2016

Temizlik maddelerini kullanırken üzerilerindeki uyarı yazılarına dikkat edilmeli, ellere ve gözlere temas etmesi durumunda bol su ile yıkanarak sağlık birimine ulaşılmalıdır. Kullanımı bilinmeyen veya tanınmayan bir temizlik maddesini kullanmadan önce mutlaka uyarı yazılarını okumalı, o maddeyi tanıyan kişilerden gerekli bilgileri almalı ve daha sonra kullanıma geçilmelidir. Temizlik maddelerinin içerisine üretici firma tarafından tavsiye edilmedikçe asla başka maddeler karıştırılmamalıdır. Temizlik maddeleri kendi o...


Akay Grup İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Tatbikatı

01/12/2014

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği Vizyon İş Sağlığı ve Güvenliği olarak değerli işverenlerimizden Akay Grup’ta bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikat acil durumlarda yapılması gereken söndürmeye, kurtarma ve ilk yardıma yönelik olarak yapılmıştır. Tatbikatta tespit edilen reaksiyonlar ve bunlara ilişkin reaksiyon süreleri göz önüne alındığında firma ve OSGB’miz adına verimli bir süreç yaşanmıştır.


OSGB Nasıl Kurulur?

24/11/2014

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir; a) İşyeri hekimi, b) İş güvenliği uzmanı, c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. (2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz. (3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en...


Kişisel Koruyucu Donanımlarında EN Standartları

29/06/2016

Kişisel Koruyucu Donanımlarında EN Standartları aşağıdaki resimlerde detaylı olarak anlatılmıştır...


Kaynak Gazlarının Sağlığa Etkileri

29/06/2016

Kaynak yaparken havadaki ültraviyole ışınlardan (ark) oluşur. Yansıtma özelliği olan malzeme yüzeyleri ozon oluşumunu arttırırlar. Ozon mukoza üzerinde tahriş edici etkisi vardır ve akciğer ödemine neden olabilir.


Tehlikeli veya Çok Tehlikeli İşyerlerinde İSG Desteğinden Yararlanabilmek İçin Yapılması Gereken İşlemler

17/11/2014

1- Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan SGK’da tescilli işyerlerinin işverenleri faydalanabilecektir.  Başka bir anlatımla, aynı işverenin Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı 10’un altında ise bu destekten yararlanılması mümkün olabilecektir. Öte yandan, 10 sayısının tespitinde, işverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar da toplam çalışan sayısına dahil edilecektir. ...


İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

29/06/2016

1) Kaza – Sağlık Olayları Acil Durum Planına göre hareket edilir, 2) İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır. 3) İşyeri kaza raporu düzenlenir. Mümkün ise olay yeri fotoğrafları alınır. 4) Şahitlerin ve kazazedenin ifadesi alınır. İfade alımında personelin ilk amirinin olmasına özen gösterilmelidir. 5) Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir. 6) Bildirim; a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bild...


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Uygulama

29/06/2016

1. İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve almaları gereken eğitimler belirlenir. 2. Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. 3. Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış...


Risk Analizi Hazırlanırken Çalışma Alanındaki Tehlikelerin Belirlenmesi

29/06/2016

1 - Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri. ç) İş ekipmanları. d) Kullanılan maddeler. e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri...