Alt İşveren (Taşeron-Alt Yüklenici) İSG Takip Sistemi Devreye Alındı

Temelinde hangi düşünce yatarsa yatsın alt işverenin işçilerinin asıl işverenin işyerinde yürütülen iş nedeniyle maruz kaldıkları iş risklerine karşı korunmalarının, alt işvereninin yanında asıl işverenin de sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda asıl işverenin bünyesindeki alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği aksiyonlarını kontrol etmesi ve denetlemesi gerekmektedir. Bu kontrol ve denetim çeşitli kurumlarda çeşitli mekanizmalar yardımıyla yürütülmektedir. Bu mekanizmalara ilave olarak günümüz teknolojileri ile yapılandırılmış yazılım sistemleri çözümlerinden de faydanılmaktadır.

54519_12_2017_10_40_44.jpg